АКТО ЗЕМЈОТРЕС ПРОМО, Битола, 25.08.2018

АКТО ЗЕМЈОТРЕС ПРОМО, Битола, 25.08.2018

Распоред:
• 15:00 – 15:30 Разглас load-in
• 15:30 – 16:00 Backline load-in
• 16:30 – 17:00 Новиот Почеток тонска
• 17:15 – 17:45 PMG тонска
• 17:45 – 18:15 пауза
• 18:15 – 18:45 KI тонска
• 18:45 – 19:05 Фосфен line-check

(30″) 19:30 – 20:00 – Fosfen
(45″) 20:15 – 21:00 – KI
(45″) 21:15 – 22:00 – Sweet Rapscallions
(45″) 22:15 – 23:00 – PMG Kolektiv
(45″) 23:15 – 00:00 – Noviot Pochetok
(45″) 00:15 – 01:00 – Sethstat & Mirko Popov

• Задолжително носење: добош, kick pedal, чинели, палици, гитари.
• Тон мајстор: Ненад Трифуновски Трипе
• Стејџ менаџер: Ерик Омерагиќ
• Stage Backline: HH 2×12 combo, Ampeg bass head + 2×12, Gretsch Catalina Maple drums
• Монитори: (мин. 3)

Бидете на местото макс. 30 мин. пред вашиот настап/тонска. Бидете точни до минута во вашиот настап. За жал, не е физички ни психички возможно сите изведувачи да направат тонска проба. Сите кои нема да прават тонска ќе бидат во можност да направат line-check во 15-те минути за промена.